NMKM på Facebook

Klub kontingent

Kommende Events

Tir 13. jun, 17:00 - 20:00
KM/VM Mini & Maxi 3
Lør 24. jun, 09:00 - 17:00
Grand Junior
Søn 25. jun, 09:00 - 17:00
Grand Junior

Generalforsamling 2023.

Hermed indkaldes til Næstved Motor Klub MC afdordinære generalforsamling og klubaften 

 

Mandag D 6. feb. 2023 kl. 18.30 

PÅ NISSERINGEN.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Kontingentfastsættelse

5. Indkomne forslag

6. Valg

7. Eventuelt

 

Ved generalforsamlingen er klubben vært ved en kop kaffem/brød

 

Før generalforsamlingen ser bestyrelserne således ud:

 

MC-afdelingens bestyrelse:

Formand​​ Peter Mastrup  valg

Kasserer​​ Jakob Rolschau  valg

Bestyrelsesmedlem​ Hanne Lodal 

Bestyrelsesmedlem​ Palle Jensen  valg

Bestyrelsesmedlem ​Hasse Lorentzen 

Suppleant​​ Thomas Spure Ønsker at træde ud.

Revisor            ​Svend Åge Nielsen

Revisorsuppleant Vakant

 

Læs vedtægterne som findes  www.nisseringen-mc.dk under information, for mere information om opstilling tilvalg og forslag til ændringer.

 

Forslag der ønskes behandlet  den ordinæregeneralforsamlingskal være formanden for afdelingen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sendes til

Bliv medlem af NMK

Sponsore/Partnere