Klub kontingent

Kommende Events

Tir 05. jul, 17:00 - 20:00
Træning
Tir 12. jul, 17:00 - 20:00
Træning
Tir 19. jul, 17:00 - 20:00
Træning
Tir 26. jul, 17:00 - 20:00
Træning
Tir 02. aug, 17:00 - 20:00
Træning
Lør 06. aug, 08:00 - 18:00
Træning

Generalforsamling og klubaften

Hermed indkaldes til Næstved Motor Klub MC afd. ordinære generalforsamling og klubaften 
 
Mandag D 7. feb. 2022 kl. 18.30 
PÅ NISSERINGEN.
 
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt
 
Ved generalforsamlingen er klubben vært ved en kop kaffe m/brød
 
Før generalforsamlingen ser bestyrelserne således ud:
 
MC-afdelingens bestyrelse:
Formand​​ Peter Mastrup på valg
Kasserer​​ Jakob Rolschau
Bestyrelsesmedlem​ Hanne Lodal på valg
Bestyrelsesmedlem​ Palle Jensen
Bestyrelsesmedlem ​Hasse Lorentzen på valg
Suppleant​​ Thomas Spure på valg
Revisor            ​Svend Åge Nielsen
Revisorsuppleant​Vakant
 
Læs vedtægterne som findes på www.nisseringen-mc.dk under information, for mere information om opstilling til valg og forslag til ændringer.
 
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden for afdelingen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Sendes til:

Bliv medlem af NMK

NMKM på Facebook

Sponsore/Partnere