Banestatus

 

Bane 1 Bane 2 Micro

roed

 

Opdateret 

05/05-21 13:48

Grøn = Banen er åben

Gul = Andet (Se kalender)

Rød = Banen er lukket

Klub kontingent

Kommende Events

Tir 18. maj, 17:00 - 20:00
Træning
Man 24. maj, 08:00 - 17:00
DM Sidevogn 2 afd.
Tir 01. jun, 17:00 - 20:00
Træning
Lør 05. jun, 08:00 - 17:00
DMU Yamaha Kids Cup ATK
Søn 06. jun, 08:00 - 17:00
DMU Yamaha Kids Cup ATK 2 afd.
Tir 08. jun, 17:00 - 20:00
KM/VM Mini/Maxi afd 2

Hermed indkaldes til Næstved Motor Klub MC afd. ordinære generalforsamling 2021

 

Hermed indkaldes til Næstved Motor Klub MC afd. ordinære generalforsamling.

 

TIRSDAG DEN 25. MAJ 2021 kl. 19:00

 

PÅ NISSERINGEN. (Tag det varme tøj på, da generalforsamlingen vil blive holdt udenfor hvis vi ikke kan overholde forsamlingsforbudet inde.)

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning til godkendelse
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Kontingentfastsættelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

 

Ved generalforsamlingen er klubben vært ved en kop kaffe m/brød

 

Før generalforsamlingen ser bestyrelserne således ud:

 

MC-afdelingens bestyrelse:

Formand                    Peter Mastrup på valg

Kasserer                     Jakob Rolschau på valg

Bestyrelsesmedlem       Finn Rasmussen på valg / Ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem       Palle Jensen på valg

Bestyrelsesmedlem       May-Britt Dalgaard / Ønsker ikke genvalg

Suppleant                  Jan Kure Hansen på valg / Ønsker ikke genvalg

Revisor                Svend Åge Nielsen

Revisorsuppleant             Ole Svendsen på valg

 

Læs vedtægterne som findes på www.nisseringen-mc.dk under information, for mere information om opstilling til valg og forslag til ændringer.

 

For nu, er der 3 personer der ønsker at stille op til de ledige bestyrelsesposter. Hanne Lodal, Hasse Lorenzen og Thomas Spure.

 

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden for afdelingen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sendes til:

NMKM på Facebook

Sponsore/Partnere